BOXER & ROTOR
TADEUSZ PAWLAK    i    RYSZARD GLEN
Specjaliści BMW R75, Zündapp KS 600 i 750

BŁOTNIK BW43

Tadeusz Pawlak

 Strona 198 z książki Tadeusza Pawlaka „Szczegółowe opisanie motocykla BMW R75”

Wózek boczny BMW R75 oznaczany był zawsze przez BMW jako typ 286/1.

Dopiero gdy w ramach standaryzacji w 1943 roku wózek ten zaczęto montować w Zündappie KS 750, otrzymał on zgodnie z kontynuowaną tradycją Zündappa, po BW 38, a następnie występującym już w KS 750 wózkiem BW 40, zündappowskie określenie „BW 43”.
BW 43 jest więc tylko określeniem nadanym przez firmę Zündapp dla będącego konstrukcją BMW wózka bocznego 286/1.

Oznaczenie BW 43 nie było nigdy stosowane przez BMW , zawsze używano 286/1. Przyznać jednak trzeba, że BW 43 wymawia się wiele łatwiej niż 286/1. W miarę upływu lat określenie BW 43 przyjęło się także dla określenia rodowitego wózka BMW R75, tym bardziej, że oba wózki różnią się tylko tabliczką znamionową.

Błotniki wózka bocznego BW 43 produkowano w dwóch różniących się między sobą profilem wersjach. Błotniki te określamy jako wersja pierwsza i wersja druga.

W wersji pierwszej błotnik był szerszy od zastosowanego w 1943 roku błotnika wersji drugiej, który był także wyższy. Wprowadzone zmiany w profilu i wysokości miały na celu uzyskanie więcej wolnej przestrzeni między błotnikiem a oponą. Potrzebna ona była dla łańcuchów przeciwpoślizgowych, ale przede wszystkim eliminowała w znacznym stopniu groźbę blokowania koła przez gromadzące się między nim a błotnikiem błoto. Groźba taka występowała przy wszystkich trzech kołach.

Wersja 1/01 różni się od wersji 1/02 tylko inaczej ukształtowaną blachą wewnętrzną.W wersji 1/01 w wewnętrznej blasze osłonowej wykonano nieckowe zagłębienie, które zapewniało lepsze dojście towotnicy do smarowniczek zwolnicy celem wykonania zalecanego smarowania.
W wersji 1/02 i po niej następujących, blacha osłonowa pozbawiona jest niecki ułatwiającej użycie towotnicy.

Blacha osłonowa jest przymocowana do błotnika trzydziestoma dwoma punktami zgrzewczymi.

Sam błotnik wykonany jest z blachy grubości 1,0 mm oznaczonej jako ST II 23.

Górne wzmocnienie jest mocowane do błotnika nitami 8×16 DIN 660.

Przednie i tylne wzmocnienia w miejscach mocowania podpór wykonane są z blachy o grubości 1 mm i przymocowane są do błotnika punktami zgrzewczymi.

W błotniku 1/01 informacja o konieczności cotygodniowego smarowania zwolnicy umieszczona jest zawsze na przyczepianej tabliczce lub w postaci naklejki.

 

 

ZDJĘCIA

 

VIDEO

WIĘCEJ FILMÓW