BOXER & ROTOR
TADEUSZ PAWLAK    i    RYSZARD GLEN
Specjaliści BMW R75, Zündapp KS 600 i 750

FILTR POWIETRZA KS 750-WIRBELLUFTFILTER

Tadeusz Pawlak

Układ zasilania silnika motocykla ZÜNDAPP KS 750 wyposażony został w gaźnik Solex 30 BFRH. Zadanie oczyszczania powietrza powierzono początkowo filtrowi z metalowym wkładem siatkowym. Wkład ten nawilżany był olejem silnikowym. W trakcie eksploatacji ujawniły się wszystkie niedoskonałości współpracy tego filtra (rys. 1) z gaźnikiem Solex.

Filtr siatkowy w niewystarczającym stopniu oczyszczał zasysane powietrze. Ujawniła się jeszce jedna niedogodność. Mianowicie w temperaturach poniżej +8°C i dużej wilgotności powietrza następowało "zamarzanie" gaźnika i w efekcie unieruchomienie silnika. Wobec bardzo dobrego działania samego gaźnika w wyższych temperaturach zapadła decyzja o zmianie filtra siatkowego na filtr wirowy "Neumann-Wirbelluftfilter" wyposażony w podgrzewacz zasysanego powietrza. Podgrzewanie odbywało się przy pomocy gorących spalin prowadzonych rurą wydechową. Gorące spaliny poprzez rurkę zasilającą i zawór odcinający dostawały się do szczelnej komory otoczonej komorą zewnętrzną i krótką wygiętą rurką wydostawały się na zewnątrz. Czyste powietrze w komorze zewnętrznej ulegało podgrzaniu i w takim stanie było dostarczane do gaźnika. Schemat podłączenia filtra do rury wydechowej przedstawiam na rys. 2 i 3.

                                                                                              Rys. 2 

A - Filtr powietrza - "Neumann-Wirbelluftfilter"

B - Rurka (dwuczęściowa z przegubem) łącząca komorę podgrzewacza z rurą wydechową

C - Rura wydechowa

D - Tłumik tylny

E - Zawór odcinający dostęp spalin do komory podgrzewacza

                                                                                              Rys. 3

Oczyszczenie powietrza odbywa się przez wywołanie jego zawirowania wskutek czego cząsteczki kurzu jako cięższe wyrzucane są na zewnątrz stożkowego pojemnika i zbierają się w zewnętrznym pojemniku. Filtr działa bardzo skutecznie o czym przekonaliśmy się wielokrotnie podczas naszych wypraw. Strzałką na rys. 4 zaznaczony jest otwór przez który wyrzucany jest odwirowany pył.

Napis umieszczony na pokrywach (rys. 5) informuje, że należy "Minimum raz dziennie opróżnić pojemnik".

Rys. 5

Podobne filtry lecz bez komory podgrzewającej stosowane były w "Goliatach" i wojskowej wersji motocykla Zündapp KS 600. Na rys. 6 pokazuję zdjęcie filtra motocykla Zündapp KS 600. Na spodniej stronie filtra znajduje się uchylna klapka przysłaniająca otwór przez który można było wstrzyknąć benzynę. Operacja ta miała służyć łatwiejszemu uruchamianiu zimnego silnika.

Rys. 6

Porady praktyczne eksploatacji filtra  "Neumann-Wirbelluftfilter"
1.   Komora podgrzewacza musi być bezwzględnie szczelna. Sprawdzić przed montażem.
2.   Kontrola dotyczy zarówno oryginalnych filtrów jak ich współczesnych replik.
3.   Odradzam montowanie oryginalnych filtrów. Są one najczęściej tak silnie wewnątrz skorodowane, że są już nieszczelne lub będą nieszczelne w najbliższym czasie. Naprawa wymaga rozpru cia komory zewnętrznej. Chyba lepiej jest odłożyć ładną oryginalną część na regał, gdzie będziecieszyła oko niż ją zniszczyć.
4.   Nieszczelna komora podgrzewacza spowoduje dostawanie się spalin do zasysanego przez    gaźnik powietrza i nieprawidłową pracę silnika.
5.   Niepołączenie filtra z rurą wydechową pozbawi nas możliwości podgrzewania powietrza i wywoła "zamrożenie" gaźnika a w efekcie przerwę w pracy silnika.
6.   "Mrożenie" gaźnika wystąpi także, gdy nieprawidłowo wspawamy rurkę łączącą  do rury wydechowej. Nieprawidłowe jak i właściwe postępowanie pokazuję na rys. 7.
7.   Należy starannie dokręcić do skrzyni biegów uchwyt mocujący znajdujący się na rurce łączącej.

                                                                                           Rys. 7

 

 

ZDJĘCIA

 

VIDEO

WIĘCEJ FILMÓW