BOXER & ROTOR
TADEUSZ PAWLAK    i    RYSZARD GLEN
Specjaliści BMW R75, Zündapp KS 600 i 750

KOLEKTOR WYDECHOWY ZÜNDAPP KS 750

Tadeusz Pawlak

Kolektor wydechowy (tłumik przedni)

Bardzo wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy jak ważną rolę w motocyklu odgrywa układ wydechowy. Nie chodzi  tutaj o rozważania związane z tuningowaniem silnika i odpowiednie dobieranie tłumików a o określenie, jaki negatywny wpływ na pracę i trwałość silnika ma zastosowanie układu tłumienia, w którym poszczególne elementy odbiegają poważnie od oryginalnych założeń konstrukcyjnych. Bardzo wiele awarii następuje tylko, dlatego, że użytkownik, nie wystarczająco wcześnie lub w ogóle, nie powiązał pewnych negatywnych zjawisk towarzyszących pracy silnika ze źle wykonanym układem wydechowym.

Ponieważ, jak sądzimy, mamy trochę pojęcia o motocyklach BMW R75 i Zündapp KS 750, chcemy zwrócić uwagę na problemy, jakie w ich silnikach mogą wywołać zastosowane niewłaściwe tłumiki.

Właściwie wszystko sprowadza się do znacznego wzrostu temperatury cylindrów i głowic. Następstwem tego są następujące zjawiska:

  1. Zwiększone zużycie oleju w znaczeniu ilościowym, ale także w znaczeniu utraty właściwości oleju.
  2. Zwiększone zużycie tłoków i ich pierścieni. W przypadku zastosowania tłoków o nie najwyższej jakości groźba ich „puchnięcia” i zacierania się w cylindrach.
  3. Zanik luzów zaworowych skutkujący nadpaleniem zaworów.
  4. Luzowanie się i wypadanie gniazd zaworowych.
  5. Zacieranie się zaworów w prowadnicach. (Szczególnie groźne gdy zawory i prowadnice są nowe i mają prawidłowe czyli niewielkie luzy).

Z naszego doświadczenia z wieloma klientowskimi motocyklami wynika, że najczęściej winę za nienormalny wzrost temperatury cylindrów i głowic ponoszą niewłaściwe kolektory wydechowe.

Z bliżej nieznanych nam powodów, producenci kolektorów wydechowych, zarówno w Polsce jak i w krajach nam ościennych z uporem godnym lepszej  sprawy, rurom idącym od głowic do samego kolektora nadają kształt ciekawy ale za to daleko odbiegający od oryginału. Widoczne jest to zwłaszcza w kolektorze Zündappa KS 750. Szczególnie zabójczo groźny jest kąt pod jakim rury wchodzą do kolektora.

Po lewej stronie widoczny schemat kolektora niewłaściwie wykonanego. Po prawej stronie kolektor prawidłowo wyprodukowany. To schematyczne  przedstawienie kolektora znajdującego się po lewej stronie jest wiernym odwzorcowaniem kolektora produkowanego przez jednego z naszych „konkurentów” a zamontowanego do motocykla przez jednego z naszych klientów.  Pierwowzór tego schematu znajduje się na zdjęciu poniżej.

Tak skonstruowany kolektor  gwarantuje blokowanie się a tym samym swobodne wydostanie się spalin z cylindrów.

Widok wnętrza wzmiankowanego wcześniej niewłaściwego kolektora wydechowego

Ponieważ nasze dotychczasowe wrażenia dotyczące odczuć związanych z wpływem rodzaju kolektora wydechowego na wzrost temperatury silnika miały z zasady subiektywne podstawy postanowiliśmy empirycznie dowieść ich słuszności.

Postanowiliśmy, ze na tym samym silniku, w podobnej temperaturze otoczenia dokonamy prób z różnymi kolektorami wydechowymi.

Na tym silniku, chyba każdy poznaje, że jest to Zündapp KS 750, dokonaliśmy prób z kolektorami

Próbie poddane zostały trzy różne kolektory wydechowe a pomiaru temperatury dokonywaliśmy w tym samym miejscu na głowicach cylindrów. Kolektor oznaczony literą A całkowicie oryginalny ale w trakcie użytkowania w motocyklu Tadeusza Pawlaka podczas jego eskapad w Pireneje uległ daleko idącym zniekształceniom. Kolektor oznaczony literą B został wyprodukowany na podstawie oryginalnego rysunku i był całkiem nowy. Widać go na zdjęciu u góry. Literą C oznaczyliśmy nowy, nieprawidłowo wykonany kolektor wydechowy

.

                                                                      Oto wyniki pomiarów

                                                                                                         Cylinder lewy      Cylinder prawy

  1. Kolektor oryginalny  mocno pozagniatany                                      125o                         114o
  2. Kolektor zgodny z oryginalnym rysunkiem, nowy                           83o                           79o
  3. Kolektor nieprawidłowo wykonany, nowy                                       128o                         118o

Ostatnio spostrzegliśmy, że producenci zaczęli reklamować się, że ich kolektory wydechowe obecnie wykonywane są już w sposób umożliwiający swobodny przepływ spalin. I to jest w naszej opinii prawda. Nie dodają jednak, że ich kolektory w dalszym ciągu zawierają poważne błędy konstrukcyjne uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z motocykla w terenie. Chyba, że ich klienci uprzedzani są, że kolektory te należy montować do silników motocykli „stacjonarnych” lub jeżdżących tylko po gładkim asfalcie. W terenie, przy gwałtownych podbiciach przedniego koła, dolny uchwyt mocowania przedniego błotnika, będzie zawsze, szczególnie gdy koło znajduje się w skręcie, zawadzał o kolektor wydechowy.

         

 

 

ZDJĘCIA

 

VIDEO

WIĘCEJ FILMÓW