BOXER & ROTOR
TADEUSZ PAWLAK    i    RYSZARD GLEN
Specjaliści BMW R75, Zündapp KS 600 i 750

RURA SKRĘTNA WÓZKA BW 43

Adam Koczorowski

Rura skrętna wózka BW 43.

Zwolnica wózka bocznego amortyzowana jest przy pomocy rury skrętnej. Jest ona z jednej strony połączona tuleją ze zwolnicą, a z drugiej osadzona w łączniku z przekładnią główną. Naprężenie wstępne regulowane jest pokręcaniem łącznika.

Rura skrętna wykonywana była ze specjalnej stali. Na zapotrzebowanie firm BMW i Zündapp dostarczane były same rury wykonane ze stali sprężystej. Dostawcami były firmy Brüninghaus i Hoesch. Obróbki mechanicznej rur dokonywali producenci finalni.

Kto jest posiadaczem dorabianej rury, najczęściej musi się liczyć z koniecznością częstej regulacji. Zwykła przecięta rura nie posiada stałej wystarczającej sprężystości niezbędnej do amortyzowania koła wózka BW 43.
Montaż nowej rury skrętnej:

Koło wózka zdemontować, odłączyć przewód hamulcowy od cylinderka hamulcowego, odkręcić dwie śruby M10 trzymające kołnierz zwolnicy w ramie i samą zwolnicę wyciągnąć. Starą rurę skrętną wysunąć z ramy.  Zluzować  nakrętki łącznika od strony przekładni głównej, a sam łącznik obrócić przeciwnie do wskazówek zegara, do oporu.

Nowa rurę skrętną wprowadzić w ramę od strony koła. Rura skrętna BW 43 jest wzdłużnie przecięta. Po zamontowaniu przecięcie to musi znajdować się na dole, co eliminuje gromadzenie się wody we wnętrzu rury.

Założyć zwolnicę tak, aby zderzak wystawał niewiele ponad gumę oporową. Zwolnicę dosunąć, skręcić z ramą, podłączyć przewód hamulcowy i założyć koło.

Ustawienie naprężenia rury skrętnej:

Unieść koło wózka. Zderzak powinien prawie opierać się o gumę opornika (01). Obracając łącznik zgodnie z obrotem wskazówek zegara (02), naprężyć rurę skrętną tak, żeby zderzak mocno opierał się o gumę opornika. Skręcić śruby łącznika.

Dokonać jazdy próbnej. Ponownie unieść wózek i spróbować podnieść koło. Uniesienie zderzaka ponad gumę oporową powinno odbywać się z użyciem znacznej siły. Rura skrętna musi być w stanie wstępnego naprężenia. Już niewielki luz spowoduje wybijanie wielowypustów. Ostatecznie prowadzi to do zniszczenia wielowypustów.

 

 

ZDJĘCIA

 

VIDEO

WIĘCEJ FILMÓW